African Moths Gambia


     

Achaea boris (Geyer, 1837)

 

SYNONYMS
Blosyris boris, Ophisma mundissima, Ophisma oblita, Ophiusa senior, Achaea sinistra, Naxia debilis,

SPECIES IN GENUS :- 85
albicilia, albifimbria, albitermia, basilewskyi, boris, canuta, catella, catocalina, catocaloides, chrysopera, dasybasis, determinata, durfa, echo, ezea, ezeoides, faber, finita, illustrata, indeterminata, indicabilis, infinita, intercisa, jamesoni, klugii, leucopasa, leinardi, mormoides, oblita, obvia, occidens, oedipodina, praestans, thermopera, trapezoides, violaceofascia, xanthodera, xantheroptera,

 

DISTRIBUTION
South Africa, Zambia,

 

LARVAL FOODPLANTS
Unknown,

Achaea boris
Upperside (ZM)
 
Upperside
 
Upperside
Achaea boris   Achaea boris   Achaea boris
Photo © Oxford University Museum © R. Goff
 
Photo © Oxford University Museum © R. Goff
 
Photo © Oxford University Museum © R. Goff
Live (ZA)
 
 
Distribution Map
Achaea boris   m   Map
Photo © Q. Grobler