African Moths Gambia
Maruca vitrata
 
Microcrambon paphiellus
 
Nausinoe capensis
 
Nausinoe geometralis
 
Nausinoe gueyraudi
 
Nausinoe quadrinalis
Maruca vitrata   Microcrambon paphiellus   Nausinoe capensis   Nausinoe geometralis   Nausinoe gueyraudi   Nausinoe quadrinalis
 
 
 
 
 
Nomophila noctuella
 
Noorda blitealis
 
Notarcha quaternalis
 
Omiodes indicata
 
Orphanostigma abruptalis
 
Palpita vitrealis
Nomophila noctuella   Norda blitealis   Notarcha quaternalis   Omiodes indicata   Orphanostigma abruptalis   Palpita vitrealis
 
   
 
 
Parapoynx diminutalis
 
Parapoynx fluctuosalis
 
Parapoynix stagnalis
 
Pardomima azancla
 
Parotis prasinalis
 
Patania mysisalis
Parapoynx diminutalis   Parapoynx fluctuosalis   Parapoynx stagnalis   Pardomima azancla   Parotis prasinalis   Patania mysisalis
 
 
 
 
 
                     
Pleuroptya balteata
 
Poliobotys ablactalis
 
Pycnarmon cribrata
 
Pycnarmon diaphana
 
Sameodes cancellalis
 
Scirpophaga marginepunctallelus
Pleuroptya balteata   Poliobotys ablactalis   Pycnarmon cribrata   Pycnarmon diaphana   Sameodes cancellalis   Scirpophaga marginepunctellus
 
 
 
   
Scirpophaga subumbrosa
 
Spoladea recurvalis
 
Stemorrhages sericea
 
Stenochora lancinalis
 
Syllepte ovialis
 
Synclera traducalis
Scirpophaga subumbrosa   Spoladea recurvalis   Stemorrhages sericea   stenochora lancinalis   Syllepte ovialis   Synclera traducalis
 
 
 
 
 
Trichophysetis preciosalis
 
Udea ferrugalis
 
Uresiphita gilvata
 
Zebronia phenice
 
 
Trichophysetis preciosalis   Udea ferrugalis   Uresiphita gilvata   Zebronia phenice    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
<< Previous Next >>