African Moths Gambia
Thaumatotibia ecnomia
 
Thaumatotibia etiennei
 
Thaumatotibia leucotreta
 
Trymalitis scalfiera
 
 
Thaumatotibia ecnomia   Thaumatotibia etiennei   Thaumatotibia leucotreta   Trymalitis scalfiera    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
   
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    african moths   african moths   african moths  
 
 
 
   
<< Previous Next >>