African Moths Gambia


     

Casuariclystis latifascia (Walker, 1866)

 

SYNONYMS
Eupithecia latifascia, Eupithecia perceptata, Eupithecia inexplicata, Gymnoscelis nigella, Chloroclystis scintillata, Chloroclystis metallicata,


SPECIES IN GENUS :- 1
latifascia,

 

DISTRIBUTION
Kenya, La Reunion, Mauritius,

 

LARVAL FOODPLANTS
Casuarina equisetifolia,

Casuariclystis latifascia
Live (RE)
 
 
Distribution map
Casuariclystis latifascia     map
Photo: M. Bippus
 
 
 
 
  m   m