African Moths Gambia
Atemnora westermannii
 
Basiothia aureata
 
Basiothia charis
 
Basiothia medea
 

Basiothia schenki

 
Centroctena imitans
Atemnora westermannii   Basiothia aureata   Basiothia charis   Basiothia medea   Basiothia schenki   Centroctena imitans
 
 
 
 
 
Centroctena rutherfordi
 
Cephonodes apus
 
Cephonodes hylas
 
Cephonodes santome
 

Cephonodes trochilus

 
Chaerocina dohertyi
Centroctena rutherfordi   Cephonodes apus   Cephonodes hylas   Cephonodes santome   Cephonodes trochilus   Chaerocina dohertyi
 
 
 
 
 
Chaerocina ellisoni
 
Chaerocina jordani
 

Chaerocina livingstonensis

 
Chaerocina mbiziensis
 
Chaerocina meridionalis
 

Chaerocina usambarensis

Chaerocina ellisoni   Chaerocina jordani   Chaerocina livingstonensis   Chaerocina mbiziensis   Chaerocina meridionalis   Chaerocina usambarensis
 
 
 
 
 
                     
Chaerocina zomba
 
Daphnis nerii
 

Euchloron megaera

 
Hippotion aporodes
 
Hippotion balsaminae
 
Hippotion celerio
Chaerocina zomba   Daphnis nerii   Euchloron megaera   Hippotion aporodes   Hippotion balsaminae   Hippotion celerio
 
 
 
   
Hippotion dexippus
 
Hippotion eson
 
Hippotion geryon
 
Hippotion gracilis
 
Hippotion irregularis
 
Hippotion moorei
Hippotion dexippus   Hippotion eson   Hippotion geryon   Hippotion gracilis   Hippotion irregularis   Hippotion moorei
 
 
 
 
 
Hippotion osiris
 
Hippotion pentagramma
 
Hippotion rebeli
 
Hippotion rosae
 
Hippotion roseipennis
 
Hippotion socotrensis
Hippotion osiris   Hippotion pentagramma   Hippotion rebeli   Hippotion rosae   Hippotion roseipennis   Hippotion socotrensis
 
 
 
 
 
Hippotion stigma
 
Hippotion talboti
 
Hyles euphorbiae
 
Hyles livornica
 
Hyles tithymali
 
Hypaedalea butleri
Hippotion stigma   Hippotion talboti   Hyles euphorbiae   Hyles livornica   Hyles tithymali   Hypaedalea butleri
 
 
 
 
 
Hypaedalea insignis
 
Hypaedalea lobipennis
 
Hypaedalea neglecta
 
Leucostrophus alterhirundo
 
Leucostrophus commasiae
 
Macroglossum sitiene
Hypaedalea insignis   Hypaedalea lobipennis   Hypaedalea neglecta   Leucostrophus alterhirundo   Leucostrophus commasiae   Macroglossum sitiene