African Moths Gambia


     

Goodia smithii (Holland, 1897)

 

SYNONYMS
Saturnia smithii,SPECIES IN GENUS :- 6
canui, falcata, nubilata, oxytela, praedicta, smithii,

 

DISTRIBUTION
DRCongo, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, Tanzania, Uganda,

 

LARVAL FOODPLANTS
Unknown,

Goodia smithii
Upperside
 

Upperside

 
Upperside
Goodia smithii   Goodia smithii   Goodia smithii
Photo: Oxford Museum
 

Photo: Oxford Museum

 
Photo: Oxford Museum
Live (TZ)
 
 
Distribution Map
Goodia smithii   m   Map
Photo: D. Bygott