African Moths Gambia
Acrapex aenigma
 
Acrapex albivena
 
Acrapex festiva
 
Acrapex leucophlebia
 
Acrapex sp1
 
Acrapex sp2
Acrapex aenigma   Acrapex albivena   Acrapex festiva   Acrapex leucophlebia   Acrapex sp1   Acrapex sp2
 
 
 
 
 
Ariathisa abyssinia
 
Athetis flavipuncta
 
Athetis ignava
 
Athetis leuconephra
 
Athetis cf melanomma
 
Athetis melanosema
Ariathisa abyssinia   Athetis flavipuncta   Athetis ignava   Athetis leuconephra   Athetis cf melanomma   Athetis melanosema
 
   
 
 
Athetis micra
 
Athetis pectinatissima
 
Athetis pigra
 
Athetis poliostrota
 
Athetis satellitia
 
Athetis signata
Athetis micra   Athetis pectinatissima   Athetis pigra   Athetis poliostrota   Athetis satellitia   Athetis signata
 
 
 
 
 
                     
Athetis singula
 
Athetis sp1
 
Athetis sp3
 
Athetis sp4
 
Callixena versicolora
 
Callixena versicolora
Athetis singula   Athetis sp1   Athetis sp3   Athetis sp4   Callixena versicolora   Callixena versicolora
 
 
 
   
Callixena viettei
 
Caradrina atriluna
 
Caradrina clavipalpis
 
Caradrina nr eugraphis
 
Caradrina glaucistis
 
Caradrina tenebrata
Callixena viettei   Caradrina atriluna   Caradrina clavipalpis   Caradrina nr eugraphis   Caradrina glaucistis   Caradrina tenebrata
 
 
 
 
 
Caradrina sp1
 
Catamecia connectens
 
Constantiodes pryalina
 
Diparopsis castanea
 
Euplexia augens
 
Feliniopsis annosa
Caradrina sp1   Catamecia connectens   Constantiodes pryalina   Diparopsis castanea   Euplexia augens   Feliniopsis annosa
 
 
 
 
 
Feliniopsis consummata
 
Feliniopsis indigna
 
Feliniopsis medleri
 
Feliniopsis opposita
 
Feliniopsis sp1
 
Iambia inferalis
Feliniopsis consummata   Feliniopsis indigna   Feliniopsis medleri   Feliniopsis opposita   Feliniopsis sp1   Iambia inferalis
 
 
 
 
 
Iambia inferalis
 
Iambia jansei
 
Iambia melanochlora
 
Iambiodes nyctostola
 
Matopo heterochroa
 
Parca inusitata
Iambia inferalis   Iambia jansei   Iambia melanochlora   Iambiodes nyctostola   Matopo heterochroa   Parca inusitata