African Moths Gambia
Agrotis caffra
 
Agrotis caffra
 
Agrotis denticulosa
 
Agrotis hemileuca
 
Agrotis ipsilon
 
Agrotis oliveata
Agrotis caffra   Agrotis caffra   Agrotis denticulosa   Agrotis hemileuca   Agrotis ipsilon   Agrotis oliveata
 
 
 
 
 
Agrotis segetum
 
Agrotis semiomelas
 
Agrotis spinifera
 
Agrotis trux
 
Agrotis sp1
 
Amazonides fumicolor
Agrotis segetum   Agrotis semiomelas   Agrotis spinifera   Agrotis trux   Agrotis sp1   Amazonides fumicolor
 
   
 
 
Amazonides tabida
 
Axylia annularis
 
Axylia coniorta
 
Axylia ustula
 
Effractilis effracta
 
Euxoa sp1
Amazonides tabida   Axylia annularis   Axylia coniorta   Axylia ustula   Effractilis effracta   Euxoa sp1
 
 
 
 
 
                     
Hermonassoides leucoplaga
 
Hyperfrontia lory
 
Mentaxya albifrons
 
Mentaxya ignicollis
 
Micragrotis intendens
 
Micragrotis interstriata
Hermonassoides leucoplaga   Hyperfrontia lory   Mentaxya albifrons   Mentaxya ignicollis   Micragrotis intendens   Micragrotis interstriata
 
 
 
   
Micragrotis strigibasis
 
Ochropleura cf gaedei
 
Ochropleura leucogaster
 
Peridroma saucia
 
 
Micragrotis strigibasis   Ochropleura cf gaedei   Ochropleura leucogaster   Peridroma saucia    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
Next >>