African Moths Gambia
Anapoma sp1
 
Apospasta dipterigidia
 
Apospasta rhodina
 
Apospasta venata
 
Apospasta sp1
 

Aspidifrontia glaucescens

Anapoma sp1   Apospasta dipterigidia   Apospasta rhodina   Apospasta venata   Apospasta sp1   Aspidifrontia glaucescens
 
 
 
 
 
Brithysana africana
 

Brithysana speyeri

 

Hadena bulgeri

 
Leucania atrinota
 
Leucania cupreata
 

Leucania fissifascia

Brithysana africana   Brithysana speyeri   Hadena bulgeri   Leucania atrinota   Leucania cupreata   Leucania fissifascia
 
       
Leucania loreyi
 
Leucania melanostrota
 
Leucania phaea
 
Leucania pinna
 
Leucania punctulata
 
Leucania respersa
Leucania loreyi   Leucania melanostrota   Leucania phaea   Leucania pinna   Leucania punctulata   Leucania respersa
 
 
 
 
 
                     
Leucania reticulata
 
Leucania ruptilinea
 
Leucania sp1
 
Leucania sp2
 
Leucania sp3
 
Leucania undescribed
Leucania rectilinea   Leucania ruptilinea   Leucania sp1   Leucania sp2   Leucania sp3   Leucania undescribed
 
 
 
   
Mythimna caelebs
 
Mythimna corax
 
Mythimna hamata
 
Mythimna intercilliata
 
Mythimna internata
 
Mythimna languida
Mythimna caelebs   Mythimna corax   Mythimna hamata   Mythimna intercilliata   Mythimna internata   Mythimna languida
 
 
 
 
 
Mythimna prominens
 
Mythimna pyrausta
 
Mythimna pyrostrota/homeoptera
 
Mythimna sarca
 
Mythimna semicorax
 
Mythimna substituta group
Mythimna prominens   Mythimna pyrausta   Mythimna pyrostrota   Mythimna sarca   Mythimna semicorax   Mythimna substituta
 
 
 
 
 
Mythimna tacuna
 
Mythimna tincta
 
Mythimna umbrigera
 
Mythimna sp1
 
Mythimna sp2
 
Nyodes acatharta
Mythimna tacuna   Mythimna tincta   Mythimna umbrigera   Mythimna sp1   Mythimna sp2   Nyodes acatharta
 
 
 
 
 
Nyodes brevicornis
 
Nyodes cf viridirufa
 
Nyodes sp1
 
Odontestra avitta
 
Odontestra vittigera
 
Omphalestra mesoglauca
Nyodes brevicornis   Nyodes cf viridirufa   Nyodes sp1   Odontestra avitta   Odontestra vittigera   Omphalestra mesoglauca