African Moths Gambia


     

Acontiola heliastis (Hampson, 1902)

 

SYNONYMS
Metachrostis heliastis, Ozarba heliastis,


SPECIES IN GENUS :- 27
acclivis, binorbis, boursini, chryseiplaga, cyanopasta, densa, diplogramma, divisa, epimochla, festiva, gobabis, heliastis, hemichrysea, hypoxantha, implicata, incognita, metachrysea, parvula, punctithorax, rosescens, ruperti, sancta, separabilis, subterminalis, subtilimba, varia, vultuosa,

 

DISTRIBUTION
Botswana, Cameroon, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Somallia, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe,

 

LARVAL FOODPLANTS
Unknown,

 

Acontiola heliastis
Upperside (ZW)
 
Upperside (GM)
 
Upperside
Acontiola heliastis   Acontiola heliastis   Acontiola heliastis
Photo © R. Butler
 
Photo © R. Goff
 
Photo © Oxford University Museum. © R. Goff
Upperside (ZM)
 
Upperside
 
Upperside (TZ)
Acontiola heliastis   Acontiola heliastis   Acontiola heliastis
Photo © Oxford University Museum. © R. Goff
 
Photo © Oxford University Museum. © R. Goff
 
Photo © University Museum Oslo. © W & J De Prins
Upperside (YE)
 
Underside (GM)
 
Live (MZ)
Acontiola heliastis   Acontiola heliastis   Acontiola heliastis
Photo © University Museum Oslo. © W & J De Prins
 
Photo © R. Goff
 
Photo © L. de Beer
Live (GM)
 
Live (ZA)
 
Distribution Map
Acontiola heliastis   Acontiola heliastis   Map
Photo © R. Goff
 
Photo © A. Liebenberg