African Moths Gambia


     

Xylopteryx oneili Prout, 1922

O'Neil's Highflier.

SYNONYMS


SPECIES IN GENUS :- 28
amieti, anodina, arcuata, aucilla, bifida, clathrata, cowani, dargei, doto, elongata, emunctaria, galla, gibbosa, inquilinea, lemairei, leroyae, nacaria, nebulata, oneili, phaeochyta, prasinaria, protearia,prouti, raphaelaria, sima, splendens, triphaenata, turlini,

 

DISTRIBUTION
Mozambique, Zambia, Zimbabwe,

 

LARVAL FOODPLANTS
Unknown,

 

Xylopteryx oneili
Upperside (ZW)
 
Upperside (ZW)
 
Upperside (ZW)
Xylopteryx oneili   Xylopteryx oneili   Xylopteryx oneili
Photo © R. Butler
 
Photo © R. Butler
 
Photo © R. Butler
 
Distribution map
 
  Map