African Moths Gambia
Acanthovalva focularia
 
Acanthovalva inconspicuaria
 
Acrasia crinita
 
Acrostatheusis apicitincta
 
Acrostatheusis reducta
 

Aphilopota nubilata

Acanthovalva focularia   Acanthovalva inconspicuaria   Acrasia crinita   Acrostatheusis apicitincta   Acrostatheusis reducta   Aphilopota nubilata
         
Aphilopota patulata
 
Aphilopota sp2
 
Aphilopota sp3
 
Aphilopota sp4
 
Argyrophora arcualis
 
Argyrophora trofonia
Aphilopota patulata   Aphilopota sp2   Aphilopota sp3   Aphilopota sp4   Argyrophora arcualis   Argyrophora trofonia
         
Ascotis reciprocaria
 

Ascotis selenaria

 

Biston abruptaria

 
Biston abruptaria
 

Biston edwardsi

 

Cabera elatina

Ascotis reciprocaria   Ascotis selenaria   Biston abruptaria   Biston abruptaria   Biston edwardsi   Cabera elatina
     
   
                     
Cabera strigata
 
Callioratis abraxas
 

Callioratis abraxas

 
Callioratis grandis
 

Chelotephrina acorema

 

Chorodnodes rothi

Cabera strigata   Callioratis abraxas   Callioratis abraxas   Callioratis grandis   Chelotephrina acorema   Chorodnodes rothi
     
   
Cleora acaciaria
 
Cleora betularia
 
Cleora dactylata
 
Cleora dactylata
 
Cleora lamottei
 
Cleora nigrisparsalis
Cleora acaciaria   Cleora betularia   Cleora dactylata   Cleora dactylata   Cleora lamottei   Cleora nigrisparsalis
 
 
 
 
 
Cleora nigrisparsalis
 
Cleora radula
 
Coenina aurivena
 
Coenina dentataria
 
Coenina poecilaria
 
Coenina tergimacula
Cleora nigrisparsalis   Cleora radula   Coenina aurivena   Coenina dentataria   Coenina poecilaria   Coenina tergimacula
 
 
 
 
 
Colocleora ansorgei
 
Colocleora clarivenata
 
Colocleora divisaria
 
Colocleora divisaria
 
Colocleora faceta
 
Colocleora melancheima
Colocleora ansorgei   Colocleora clarivenata   Colocleora divisaria   Colocleora divisaria   Colocleora faceta   Colocleora melancheima
 
 
 
 
 
Colocleora polyplanes
 
Colocleora potaenia
 
Colocleora probola
 
Colocleora proximaria
 
Colocleora splendens
 
Colocleora spuria
Colocleora polyplanes   Colocleora potaenia   Colocleora probola   Colocleora proximaria   Colocleora splendens   Colocleora spuria