African Moths Gambia


     

Xylopteryx prasinaria Hampson, 1909

 

SYNONYMS


SPECIES IN GENUS :- 28
amieti, anodina, arcuata, aucilla, bifida, clathrata, cowani, dargei, doto, elongata, emunctaria, galla, gibbosa, inquilinea, lemairei, leroyae, nacaria, nebulata, oneili, phaeochyta, prasinaria, protearia,prouti, raphaelaria, sima, splendens, triphaenata, turlini,

 

DISTRIBUTION
DRCongo, Ethiopia, Kenya, South Africa, Uganda,

 

LARVAL FOODPLANTS
Gymnosporia buxifolia,

 

Xylopteryx prasinaria
Live (ZA)
 
Live (ZA)
 
Live (ZA)
Xylopteryx prasinaria   Xylopteryx prasinaria   Xylopteryx prasinaria
Photo © Q. Grobler
 
Photo © Q. Grobler
 
Photo © H. Roland
Live (DRC)
 
Live (ZA)
 
Distribution map
Xylopteryx prasinaria   Xylopteryx prasinaria   Map
Photo © N. Voaden
 
Photo © A. Liebenberg