African Moths Gambia


     

Achaea xanthodera (Holland, 1894)

 

SYNONYMS
Naxia xanthodera,SPECIES IN GENUS :- 85
albicilia, albifimbria, albitermia, basilewskyi, boris, canuta, catella, catocalina, catocaloides, chrysopera, dasybasis, determinata, durfa, echo, ezea, ezeoides, faber, finita, illustrata, indeterminata, indicabilis, infinita, intercisa, jamesoni, klugii, leucopasa, lienardi, mormoides, oblita, obvia, occidens, oedipodina, praestans, thermopera, trapezoides, violaceofascia, xanthodera, xantheroptera,

 

DISTRIBUTION
DRCongo, Gabon, Nigeria,

 

LARVAL FOODPLANTS
Ricinus communis, Acalypha, Citrus, Virgilia oroboides,

 

Achaea xanthodera
Upperside
 
 
Distribution Map
Achaea xanthodera     Map
Photo © Manchester Museum
 
 
 
 
m   m