African Moths Gambia


     

Achaea trapezoides (Guenée, 1862)

 

SYNONYMS
Ophisma trapezoides,

SPECIES IN GENUS :- 85
albicilia, albifimbria, albitermia, basilewskyi, boris, canuta, catella, catocalina, catocaloides, chrysopera, dasybasis, determinata, durfa, echo, ezea, ezeoides, faber, finita, illustrata, indeterminata, indicabilis, infinita, intercisa, jamesoni, klugii, leucopasa, lienardi, mormoides, oblita, obvia, occidens, oedipodina, praestans, thermopera, trapezoides, violaceofascia, xanthodera, xantheroptera,

 

DISTRIBUTION
Comoros, La Reunion, Madagascar, Mauritius, Mozambique, South Africa, Zimbabwe,

 

LARVAL FOODPLANTS
Ricinus communis, Acalypha, Citrus, Virgilia oroboides,

Achaea trapezoides
Upperside (ZW)
 
Upperside (YE)
 
Upperside (YE)
Achaea trapezoides   Achaea trapezoides   Achaea trapezoides
Photo © R. Butler
 
Photo © University Museum Oslo. © W & J De Prins
 
Photo © University Museum Oslo. © W & J De Prins
Live (RE)
 
 
Distribution map
Achaea trapezoides   m   Map
Photo © A. Guyonnet