African Moths Gambia


     

Achaea dasybasis Hampson, 1913

 

SYNONYMS


SPECIES IN GENUS :- 85
albicilia, albifimbria, albitermia, basilewskyi, boris, canuta, catella, catocalina, catocaloides, chrysopera, dasybasis, determinata, durfa, echo, ezea, ezeoides, faber, finita, illustrata, indeterminata, indicabilis, infinita, intercisa, jamesoni, klugii, leucopasa, leinardi, mormoides, oblita, obvia, occidens, oedipodina, praestans, thermopera, trapezoides, violaceofascia, xanthodera, xantheroptera,

 

DISTRIBUTION
Kenya, South Africa, Tanzania, Zambia, Zimbabwe,

 

LARVAL FOODPLANTS
Citrus, Loranthus,

 

Achaea dasybasis
Upperside (ZW)
 
Upperside (TZ)
 
Live (ZA)
Achaea dasybasis   Achaea dasybasis   Achaea dasybasis
Photo © R. Butler
 
Photo © University Museum Oslo. © W & J De Prins
 
Photo © Q. Grobler
Live (ZA)
 
 
Distribution Map
Achaea dasybasis   m   Map
Photo © Q. Grobler