African Moths Gambia


     

Achaea albicilia (Walker, 1858)

 

SYNONYMS
Ophisma albicillia,


SPECIES IN GENUS :- 85
albicilia, albifimbria, albitermia, basilewskyi, boris, canuta, catella, catocalina, catocaloides, chrysopera, dasybasis, determinata, durfa, echo, ezea, ezeoides, faber, finita, illustrata, indeterminata, indicabilis, infinita, intercisa, jamesoni, klugii, leucopasa, leinardi, mormoides, oblita, obvia, occidens, oedipodina, praestans, thermopera, trapezoides, violaceofascia, xanthodera, xantheroptera,

 

DISTRIBUTION
Congo, DRCongo, Ethiopia, Gambia, Ivory Coast, Malawi, Nigeria, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Uganda,

 

LARVAL FOODPLANTS
Unknown,

 

 

Achaea albicilia
Upperside
 
Upperside
 
Upperside
Achaea albicilia   Achaea albicillia   Achaea albicilia
Photo © Oxford University Museum © R. Goff
 
Photo © Oxford University Museum © R. Goff
 
Photo © Oxford University Museum © R. Goff
Upperside (TZ)
 
Underside
 
Distribution Map
Achaea albicillia   Achaea albicilia   Map
Photo © University Museum Oslo. © W & J De Prins
 
Photo © Oxford University Museum © R. Goff