African Moths Gambia


     

Achaea ezeoides Strand, 1915

 

SYNONYMS
Achaea cyanobathra,

SPECIES IN GENUS :- 85
albicilia, albifimbria, albitermia, basilewskyi, boris, canuta, catella, catocalina, catocaloides, chrysopera, dasybasis, determinata, durfa, echo, ezea, ezeoides, faber, finita, illustrata, indeterminata, indicabilis, infinita, intercisa, jamesoni, klugii, leucopasa, leinardi, mormoides, oblita, obvia, occidens, oedipodina, praestans, thermopera, trapezoides, violaceofascia, xanthodera, xantheroptera,

 

DISTRIBUTION
Cameroon.

 

LARVAL FOODPLANTS
Unknown,

 

 

Achaea ezeoides
Upperside
 
Upperside
 
Distribution Map
Achaea ezeoides   Achaea ezeoides   Map
Photo © P. Collet
 
Photo © G. Behounek
 
 
 
  m