African Moths Gambia


     

Achaea durfa Plötz, 1880

 

SYNONYMS
Ophiusa rothkirchi, Achaea hypopolia, Achaea cymatias, Achaea ochrocraspeda, Achaea rothkirchi,

SPECIES IN GENUS :- 85
albicilia, albifimbria, albitermia, basilewskyi, boris, canuta, catella, catocalina, catocaloides, chrysopera, dasybasis, determinata, durfa, echo, ezea, ezeoides, faber, finita, illustrata, indeterminata, indicabilis, infinita, intercisa, jamesoni, klugii, leucopasa, leinardi, mormoides, oblita, obvia, occidens, oedipodina, praestans, thermopera, trapezoides, violaceofascia, xanthodera, xantheroptera,

 

DISTRIBUTION
Cameroon, Central African Republic, DRCongo, Equatorial Guinea, Malawi, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda,

 

LARVAL FOODPLANTS
Unknown,

 

Achaea durfa
Upperside (RW)
 
Upperside (RW)
 
Upperside (TZ)
Achaea durfa   Achaea durfa   Achaea durfa
Photo © Charaxes
 
Photo © Charaxes
 
Photo © University Museum Oslo. © W & J De Prins
 
Distribution Map
 
m   Map