African Moths Gambia


     

Achaea determinata Prout A.E, 1921

 

SYNONYMS


SPECIES IN GENUS :- 85
albicilia, albifimbria, albitermia, basilewskyi, boris, canuta, catella, catocalina, catocaloides, chrysopera, dasybasis, determinata, durfa, echo, ezea, ezeoides, faber, finita, illustrata, indeterminata, indicabilis, infinita, intercisa, jamesoni, klugii, leucopasa, leinardi, mormoides, oblita, obvia, occidens, oedipodina, praestans, thermopera, trapezoides, violaceofascia, xanthodera, xantheroptera,

 

DISTRIBUTION
Kenya, South Africa,Tanzania, Zambia, Zimbabwe,

 

LARVAL FOODPLANTS
Unknown,

 

 

Achaea determinata
Upperside (TZ)
 
 
Distribution Map
Achaea determinata     Map
Photo © University Museum Oslo. © W & J De Prins
 
 
 
 
  m