African Moths Gambia


     

Achaea canuta Berio, 1979

 

SYNONYMS


SPECIES IN GENUS :- 85
albicilia, albifimbria, albitermia, basilewskyi, boris, canuta, catella, catocalina, catocaloides, chrysopera, dasybasis, determinata, durfa, echo, ezea, ezeoides, faber, finita, illustrata, indeterminata, indicabilis, infinita, intercisa, jamesoni, klugii, leucopasa, leinardi, mormoides, oblita, obvia, occidens, oedipodina, praestans, thermopera, trapezoides, violaceofascia, xanthodera, xantheroptera,

 

DISTRIBUTION
Kenya,

 

LARVAL FOODPLANTS
Unknown,

 

 

Achaea canuta
Upperside (KE)
 
 
Distribution Map
Achaea canuta     Map
Photo © A. Zilli
 
 
 
 
  m