African Moths Gambia


     

Achaea albitermia (Hampson, 1910)

 

SYNONYMS
Ophisma albitermia,

SPECIES IN GENUS :- 85
albicilia, albifimbria, albitermia, basilewskyi, boris, canuta, catella, catocalina, catocaloides, chrysopera, dasybasis, determinata, durfa, echo, ezea, ezeoides, faber, finita, illustrata, indeterminata, indicabilis, infinita, intercisa, jamesoni, klugii, leucopasa, leinardi, mormoides, oblita, obvia, occidens, oedipodina, praestans, thermopera, trapezoides, violaceofascia, xanthodera, xantheroptera,

 

DISTRIBUTION
Eritrea, Rwanda, South Africa, Tanzania, Zambia, Zimbabwe,

 

LARVAL FOODPLANTS
Unknown,

 

 

Achaea albitermia
Upperside (TZ)
 
Upperside (ZM)
 
Underside (ZM)
Achaea albitermia   Achaea albitermia   Achaea albitermia
Photo © University Museum Oslo. © W & J De Prins
 
Photo © Oxford University Museum
 
Photo © Oxford University Museum
Type
 
 
Distribution Map
Achaea albitermia   m   Map
Photo © Oxford University Museum