African Moths Gambia


     

Maxera atripunctata (Hampson, 1910)

 

SYNONYMS
Parathermes atripunctata,


SPECIES IN GENUS :- 14
atripunctata, bathyscia, brachypecten, brunneoasperus, digoniata, euryptera, inclusa, laportei, lophocera, marchalii, nigriceps, nova, subocellata, zygia,

 

DISTRIBUTION
Zambia,

 

LARVAL FOODPLANTS
Unknown,

Maxera atripunctata
Upperside (ZM)
 
Underside (ZM)
 
Type
Maxera atripunctata   Maxera atripunctata   Maxera atripunctata
Photo © Oxford University Museum
 
Photo © Oxford University Museum
 
Photo © Oxford University Museum
 
Distribution map
 
  Map