African Moths Gambia
Parotis sp1
 
Patania mysisalis
 
Phostria bistigmalis
 
Phostria hesusalis
 
Piletocera flavalis
 
Pilocrocis dichocrosialis
Parotis sp1   Patania mysisalis   Phostria bistigmalis   Phostria hesusalis   Piletocera flavalis   Pilocrocis dichocrosialis
 
 
 
 
 
Pleuroptya balteata
 
Poliobotys ablactalis
 
Polythlipta annulifera
 
Polythlipta camptozona
 
Prophantis smaragdina
 
Prophantis sp1
Pleuroptya balteata   Poliobotys ablactalis   Polythlipta annulifera   Polythlipta camptozona   Prophantis smaragdina   Prophantis sp1
 
 
 
 
 
Psara atritermina
 
Pycnarmon cribrata
 
Pycnarmon diaphana
 
Pycnarmon sexpunctalis
 
Pygospila tyres
 
Salbia haemorrhoidalis
Psara atritermina   Pycnarmon cribrata   Pycnarmon diaphana   Pycnarmon sexpunctalis   Pygospila tyres   Salbia haemorrhoidalis
 
 
 
 
 
                     
Sameodes cancellalis
 
Sameodesma xanthocraspia
 
Spoladea recurvalis
 
Stemorrhages sericea
 
Syllepte butlerii
 
Syllepte glebalis
Sameodes cancellalis   Sameodesma xanthocraspia   Spoladea recurvalis   Stemorrhages sericea   Syllepte butlerii   Syllepte glebalis
 
 
 
 
 
Syllepte nasonalis
 
Syllepte ovialis
 
Syllepte ovialis
 
Syllepte purpurascens
 
Syllepte retractalis
 
Syllepte rogationis
Syllepte nasonalis   Syllepte ovialis   Syllepte ovialis   Syllepte purpurascens   Syllepte retractalis   Syllepte rogationis
 
 
 
 
 
Syllepte sarronalis
 
Syllepte semilugens
 
Syllepte vagans
 
Syllepte sp1
 
Syllepte sp2
 
Syllepte sp3
Syllepte sarronalis   Syllepte semilugens   Syllepte vagans   Syllepte sp1   Syllepte sp2   Syllepte sp3
 
 
 
 
 
Synclera traducalis
 
Syngamia falsidicalis
 
Syngamia latimarginalis
 
Terastia africana
 
Terastia margaritis
 
Terastia subjectalis
Synclera traducalis   Syngamia falsidicalis   Syngamia latimarginalis   Terastia africana   Terastia margaritis   Terastia subjectalis
 
 
 
 
 
Udea ferrugalis
 
Udea melanostictalis
 
Ulopeza conigeralis
 
Ulopeza conigeralis
 
Ulopeza flavicepsalis
 
Ulopeza flavicepsalis
Udea ferrugalis   Udea melanostictalis   Ulopeza conigeralis   Ulopeza conigeralis   Ulopeza flavicepsalis   Ulopeza flavicepsalis