African Moths Gambia
Aethaloessa floridalis
 
Agathodes bibundalis
 
Agathodes musivalis
 
Agrotera citrina
 

Agrotera rufitinctalis

 
Analyta beaulaincourti
Aethaloessa floridalis   Agathodes bibundalis   Agathodes musivalis   Agrotera citrina   Agrotera rufitinctalis   Analyta beaulaincourti
 
 
 
 
 
Analyta sp1
 
Antigastra catalaunalis
 
Bocchoris inspersalis
 
Botyodes asialis
 
Botyodes diniasalis
 

Bradina admixtalis

Analyta sp1   Antigastra catalaunalis   Bocchoris inspersalis   Botyodes asialis   Botyodes diniasalis   Bradina admixtalis
         
Cadarena pudoraria
 
Callibotys Sp1
 
Callibotys Sp2
 
Chalcidoptera thermographa
 
Cirrhochrista grabczewskyi
 
Cnaphalocrocis poeyalis
Cadarena pudoraria   Callibotys Sp1   Callibotys Sp2   Chalcidoptera thermographa   Cirrhochrista grabczewskyi   Cnaphalocrocis poeyalis
         
                     
Cnaphalocrocis trapezalis
 

Criopthona sabulosalis

 

Desmia incomposita

 
Desmia sp1
 

Diaphania indica

 

Diasemia lunalis

Cnaphalocrocis trapezalis   Criopthona sabulosalis   Desmia incomposita   Desmia sp1   Diaphania indica   Diasemia lunalis
 
 
 
   
Diasemia monostigma
 
Diasemiopsis ramburialis
 
Dichocrocis fuscoalbalis
 
Dolicharthria paediusalis
 
Duponchelia fovealis
 
Duponchelia lanceolalis
Diasemia monostigma   Diasemiopsis ramburialis   Dichocrocis fuscoalbalis   Dolicharthria paediusalis   Duponchelia fovealis   Duponchelia lanceolalis
 
 
 
 
 
Eporidia dariusalis
 
Eurrhyparodes bracteolalis
 
Eurrhyparodes tricoloralis
 
Filodes costivitralis
 
Ghesquierellana hirtusalis
 
Glyphodella flavibrunnea
Eporidia dariusalis   Eurrhyparodes bracteolalis   Eurrhyparodes tricoloralis   Filodes costivitralis   Ghesquierellana hirtusalis   Glyphodella flavibrunnea
 
 
 
 
 
Glyphodes actorionalis
 
Glyphodes cf aniferalis
 
Glyphodes argyraspides
 
Glyphodes bicolor
 
Glyphodes bitriangularis
 
Glyphodes chrysialis
Glyphodes actorionalis   Glyphodes aniferalis   Glyphodes argyraspides   Glyphodes bicolor   Glyphodes bitriangularis   Glyphodes chrysialis
 
 
 
 
 
Glyphodes negatalis
 
Glyphodes onychinalis
 
Glyphodes shafferorum
 
Glyphodes stolalis
 
Glyphodes sycina
 
Glyphodes sp2
Glyphodes negatalis   Glyphodes onychinalis   Glyphodes shafferorum   Glyphodes stolalis   Glyphodes sycina   Glyphodes sp2