African Moths Gambia


     

Achaea leucopasa, (Walker, 1858)

 

SYNONYMS
Ophisma leucopasa, Ophiusa karschi, Ophisma lantzii,

SPECIES IN GENUS :- 82
albicilia, albifimbria, basilewskyi, boris, catella, catocaloides, dasybasis, durfa, echo, ezea, faber, finita, illustrata, indicabilis, leucopasa, leinardi, mercatoria, mormoides, occidens, oedipodina, praestans, sordida, trapezoides, violaceofascia, xantherodera,

 

DISTRIBUTION
La Reunion, Madagascar,

 

LARVAL FOODPLANTS
Unknown,

 

 

Achaea leucopasa
Upperside
 
Upperside
 
Underside
Achaea leucopasa   Achaea leucopasa   Achaea leucopasa
Photo: Oxford Museum
 
Photo: Oxford Museum
 
Photo: Oxford Museum
 
Distribution Map
 
m     m