African Moths Gambia


     

Euproctoides acrisia Plötz, 1880

 

SYNONYMS
Deiopeia acrisia, Dasychira crausis, Laelia euproctina, Laelia conjunctifascia, Euproctoides katanga, Orgyia acrisia,

 

SPECIES IN GENUS :- 6
acrisia,
ansorgei, eddela, ertli, miniata, pavonacea,

 

DISTRIBUTION
Cameroon, DRCongo, Gambia, Ghana, Malawi, Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Zambia,

 

LARVAL FOODPLANTS
Unknown

Euproctoides acrisa
Upperside (SL)
 
Upperside (GM)
 
Upperside (GM)
Euproctoides acrisa   Euproctoides acrisa   Euproctoides acrisa
 
 
Upperside (GM)
 
Underside (GM)
 
Live (GM)
Euproctoides acrisa   Euproctoides acrisa   Euproctoides acrisa
Live (GM)
 
 
Distribution Map
Euproctoides acrisa
    Map
Photo: G. Finch