African Moths Gambia
Aburina sobrina
 
Acanthodelta distriga
 
Acantholipes circumdata
 
Acantholipes namacensis
 
Acantholipes trajecta
 
Acantholipes trimeni
Aburina sobrina   Acanthodelta distriga   Acantholipes circumdata   Acantholipes namacensis   Acantholipes trajecta   Acantholipes trimeni
 
 
 
 
 
Acantholipes sp1
 
Achaea albicilia
 
Achaea albifimbria
 
Achaea basilewskyi
 
Achaea boris
 
Achaea catella
Acantholipes sp1   Achaea albicilia   Achaea albifimbria   Achaea basilewskyi   Achaea boris   Achaea catella
 
 
 
 
 
Achaea catocaloides
 
Achaea dasybasis
 
Achaea durfa
 
Achaea durfa
 
Achaea echo
 
Achaea ezea
Achaea catocaloides   Achaea dasybasis   Achaea durfa   Achaea durfa   Achaea echo   Achaea ezea
 
 
 
 
 
                     
Achaea faber
 
Achaea finita
 
Achaea illustrata
 
Achaea indicabilis
 
Achaea lienardi
 
Achaea lienardi
Achaea faber   Achaea finita   Achaea illustrata   Achaea indicabilis   Achaea lienardi   Achaea lienardi
 
 
 
 
 
Achaea lienardi
 
Achaea lienardi
 
Achaea mercatoria
 
Achaea mormoides
 
Achaea occidens
 
Achaea oedipodina
Achaea lienardi   Achaea lienardi   Achaea mercatoria   Achaea mormoides   Achaea occidens   Achaea oedipodina
 
 
 
 
 
Achaea praestans
 
Achaea sordida
 
Achaea trapezoides
 
Achaea violaceofascia
 
Achaea xanthodera
 
Archaeopilocornus lucidus
Achaea praestans   Achaea sordida   Achaea trapezoides   Achaea violaceofascia   Achaea xanthodera   Archaeopilocornus lucidus
 
 
 
 
 
Arsacia pruinosa
 
Attatha barlowi
 
Attatha honeyi
 
Attatha cf superba
 
Audea bipunctata
 
Audea bipunctata
Arsacia pruinosa   Attatha barlowi   Attatha honeyi   Attatha cf superba   Audea bipunctata   Audea bipunctata
 
 
 
 
 
Audea kathrina
 
Audea melanoplaga
 
Audea melanoplaga
 
Audea tegulata
 
Audea tegulata
 
Audea sp1
Audea kathrina   Audea melanoplaga   Audea melanoplaga   Audea tegulata   Audea tegulata   Audea sp1