African Moths Gambia


     

Achaea xanthodera (Holland, 1894)

 

SYNONYMS
Naxia xanthodera,SPECIES IN GENUS :- 82
albicilia, albifimbria, basilewskyi, boris, catella, catocaloides, dasybasis, durfa, echo, ezea, faber, finita, illustrata, indicabilis, leucopasa, leinardi, mercatoria, mormoides, occidens, oedipodina, praestans, sordida, trapezoides, violaceofascia, xantherodera,

 

DISTRIBUTION
Gabon, Nigeria,

 

LARVAL FOODPLANTS
Ricinus communis, Acalypha, Citrus, Virgilia oroboides,

 

Achaea xanthodera
Upperside
 
 
Distribution Map
Achaea xanthodera     Map
Photo: Manchester Museum
 
 
 
 
m   m