African Moths Gambia


     

Achaea oedipodina Mabille, 1879

 

SYNONYMS
Achaea semiluna,

SPECIES IN GENUS :- 85
albicilia, albifimbria, albitermia, basilewskyi, boris, canuta, catella, catocalina, catocaloides, chrysopera, dasybasis, determinata, durfa, echo, ezea, ezeoides, faber, finita, illustrata, indeterminata, indicabilis, infinita, intercisa, jamesoni, klugii, leucopasa, lienardi, mormoides, oblita, obvia, occidens, oedipodina, praestans, thermopera, trapezoides, violaceofascia, xanthodera, xantheroptera,

 

DISTRIBUTION
Kenya, La Reunion, Madagascar, Malawi, Seychelles, Tanzania,

 

LARVAL FOODPLANTS
Acailypha wilkesiana, Euphorbia milii, Gossypium,

 

 

Achaea oedipodina
Upperside
 
Upperside
 
Underside
Achaea oedipodina   Achaea oedipodina   Achaea oedipodina
Photo © Oxford University Museum © R. Goff
 
Photo © Oxford University Museum © R. Goff
 
Photo © Oxford University Museum © R. Goff
Live (RE)
 
Live (RE)
 
Distribution Map
Achaea oedipodina   Achaea oedipodina   Map
Photo © A. Guyonnet
 
Photo © A. Guyonnet