African Moths Gambia


     

Achaea oedipodina Mabille, 1879

 

SYNONYMS
Achaea semiluna,

SPECIES IN GENUS :- 82
albicilia, albifimbria, basilewskyi, boris, catella, catocaloides, dasybasis, durfa, echo, ezea, faber, finita, illustrata, indicabilis, leucopasa, leinardi, mercatoria, mormoides, occidens, oedipodina, praestans, sordida, trapezoides, violaceofascia, xantherodera,

 

DISTRIBUTION
Kenya, La Reunion, Madagascar, Malawi, Tanzania,

 

LARVAL FOODPLANTS
Acailypha wilkesiana, Euphorbia milii, Gossypium,

 

 

Achaea oedipodina
Upperside
 
Upperside
 
Underside
Achaea oedipodina   Achaea oedipodina   Achaea oedipodina
Photo: Oxford Museum
 
Photo: Oxford Museum
 
Photo: Oxford Museum
Live (CM)
 
Live (CM)
 
Distribution Map
Achaea oedipodina   Achaea oedipodina   Map
Photo: A. Guyonnet
 
Photo: A. Guyonnet