African Moths Gambia


     

Achaea dasybasis Hampson, 1913

 

SYNONYMS


SPECIES IN GENUS :- 82
albicilia, albifimbria, basilewskyi, boris, catella, catocaloides, dasybasis, durfa, echo, ezea, faber, finita, illustrata, indicabilis, leucopasa, leinardi, mercatoria, mormoides, occidens, oedipodina, praestans, sordida, trapezoides, violaceofascia, xantherodera,

 

DISTRIBUTION
Kenya, South Africa, Tanzania, Zambia, Zimbabwe,

 

LARVAL FOODPLANTS
Citrus, Loranthus,

 

Achaea dasybasis
Upperside (ZW)
 
Live (ZA)
 
Distribution Map
Achaea dasybasis   Achaea dasybasis   Map
Photo: R. Butler
 
Photo: Q. Grobler
 
 
 
  m