African Moths Gambia


     

Maxera marchalii (Boisduval, 1833)

 

SYNONYMS
Ophiusa marchalii, Herminia kerima, Maxera marmorea, Maxera melanocephala, Herminia nigrifrontalis, Alamis nigrocollaris, Renodes pallidula,


SPECIES IN GENUS :- 14
atripunctata, bathyscia, brachypecten, brunneoasperus, digoniata, euryptera, inclusa, laportei, lophocera, marchalii, nigriceps, nova, subocellata, zygia,

 

DISTRIBUTION
Botswana, Comoros, DRCongo, Ethiopia, Gambia, Kenya, La Reunion, Madagascar, Malawi, Mauritius, Sierra Leone, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia,

 

LARVAL FOODPLANTS
Unknown,

Maxera marchalii
Upperside (GM)
 
Upperside (GM)
 
Upperside (GM)
Maxera marchalii   Maxera marchalii   Maxera marchalii
 
 
Underside (GM)
 
Live (GM)
 
Distribution map
Maxera marchalii   Maxera marchalii   Map