African Moths Gambia


     

Tegostoma comparalis (Hübner, 1796)

 

SYNONYMS
Scopula fotalis, Tegostoma sahariensis, tegostoma distinctale, Pyralis ramalis, Pyralis comparalis, Pyralis tenebrosalis,

 

SPECIES IN GENUS :- 13
aequifascialis, albinalis, aridalis, bipartalis, comparalis, confluentalis, florilegaria, kenrickalis, millotalis, pseudonoctua, richteri, subditalis, subterminalis,

DISTRIBUTION
Kenya, Namibia, Niger, South Africa, Tunisia,

 

LARVAL FOODPLANTS
Salsola kali, Tribulus terrestris,

 

Tegostoma comparalis
Upperside (KE)
 
Upperside (KE)
 
Upperside (KE)
Tegostoma comparalis   Tegostoma comparalis   Tegostoma comparalis
Photo © Oxford University Museum Photo © R. Goff
 
Photo © Oxford University Museum Photo © R. Goff
 
Photo © Oxford University Museum Photo © R. Goff
Upperside (KE)
 
Underside (KE)
 
Distribution Map
Tegostoma comparalis   Tegostoma comparalis   Map
Photo © Oxford University Museum Photo © R. Goff
 
Photo © Oxford University Museum Photo © R. Goff