African Moths Gambia
Abrostola brevipennis
 
Abrostola triopis
 
Agrapha astrapaea
 
Agrapha phoceoides
 
Agrapha triteia
 
Argyrogramma signata
Abrostola brevipennis   Abrostola triopis   Agrapha astrapaea   Agrapha phoceoides   Agrapha triteia   Argyrogramma signata
 
 
 
 
 
Autographa gamma
 
Chrysodeixis acuta
 
Chrysodeixis chalcites
 
Chrysodeixis eriosoma
 
Cornutiplusia circumflexa
 
Ctenoplusia accentifera
Autographa gamma   Chrysodeixis acuta   Chrysodeixis chalcites   Chrysodeixis eriosoma   Cornutiplusia circumflexa   Ctenoplusia accentifera
 
   
 
 
Ctenoplusia asteia
 
Ctenoplusia dargei
 
Ctenoplusia dorfmeisteri
 
Ctenoplusia euchroa
 
Ctenoplusia euchroides
 
Ctenoplusia fracta
Ctenoplusia asteia   Ctenoplusia dargei   Ctenoplusia dorfmeisteri   Ctenoplusia euchroa   Ctenoplusia euchroides   Ctenoplusia fracta
 
 
 
 
 
                     
Ctenoplusia furcifera
 
Ctenoplusia limbirena
 
Ctenoplusia perispomena
 
Ctenoplusia phocea
 
Plusia angulum
 
Plusia melanocephala
Ctenoplusia furcifera   Ctenoplusia limbirena   Ctenoplusia perispomena   Ctenoplusia phocea   Plusia angulum   Plusia melanocephala
 
 
 
   
Plusia sp1
 
Plusiopalpa dichora
 
Plusiotricha livida
 
Thysanoplusia arachnoides
 
Thysanoplusia chalcedona
 
Thysanoplusia clarci
Plusia sp1   Plusiopalpa dichora   Plusiotricha livida   Thysanoplusia arachnoides   Thysanoplusia chalcedona   Thysanoplusia clarci
 
 
 
 
 
Thysanoplusia daubei
 
Thysanoplusia distalagma
 
Thysanoplusia exquisita
 
Thysanoplusia indicator
 
Thysanoplusia mulunga
 
Thysanoplusia orichalcea
Thysanoplusia daubei   Thysanoplusia distalagma   Thysanoplusia exquisita   Thysanoplusia indicator   Thysanoplusia mulunga   Thysanoplusia orichalcea
 
 
 
 
 
Thysanoplusia sestertia
 
Thysanoplusia spoliata
 
Thysanoplusia turlini
 
Thysanoplusia sp1
 
Trichoplusia aspila
 
Trichoplusia callista
Thysanoplusia sestertia   Thysanoplusia spoliata   Thysanoplusia turlini   Thysanoplusia sp1   Trichoplusia aspila   Trichoplusia callista
 
 
 
 
 
Trichoplusia glyceia
 
Trichoplusia molybdina
 
Trichoplusia ni
 
Trichoplusia nyei
 
Trichoplusia telaugea
 
Vittaplusia vittata
Thrichoplusia glyceia   Trichoplusia molybdina   Trichoplusia ni   Trichoplusia nyei   Trichoplusia telaugea   Vittaplusia vittata
 
 
 
 
 
Next >>