African Moths Gambia
Ethmia anikini
 
Ethmia circumdatellus
 
Ethmia coscineutis
 
Ethmia judicialis
 
Ethmia rhomboidella
 
Ethmia sabiella
Ethmia anikini   Ethmia circumdatellus   Ethmia coscineutis   Ethmia judicialis   Ethmia rhomboidella   Ethmia sabiella
 
 
 
 
 
Ethmia sp1
 
 
 
 
 
Ethmia sp1          
 
   
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
   
<< Previous Next >>