African Moths Gambia
Casuariclystis latifascia
 
Chloroclystis consobrina
 
Chloroclystis consocer
 
Chloroclystis grisea
 
Chloroclystis muscosa
 
Chloroclystis sp1
Casuariclystis latifascia   Chloroclystis consobrina   Chloroclystis consocer   Chloroclystis grisea   Chloroclystis muscosa   Chloroclystis sp1
 
 
 
 
 
Chloroclystis sp2
 
Conchylia lapsicolumna
 
Conchylia nitidula
 
Conchylia sesquifascia
 
Disclisioprocta natalata
 
Entephria epipercna
Chloroclystis sp2   Conchylia lapsicolumna   Conchylia nitidula   Conchylia sesquifascia   Disclisioprocta natalata   Entephria epipercna
 
   
 
 
Eupithecia infelix
 
Eupithecia semipallida
 
Eupithecia sp1
 
Gymnoscelis sp1
 
Haplolabida inaequata
 
Hydrelia costalis
Eupithecia infelix   Eupithecia semipallida   Eupithecia sp1   Gymnoscelis sp1   Haplolabida inaequata   Hydrelia costalis
 
 
 
 
 
                     
Lobidiopteryx aurivilliusi
 
Mimoclystia explanata
 
Mimoclystia pudicata
 
Orthonama obstipata
 
Pasiphila derasata
 
Pasiphila lita
Lobidiopteryx aurivilliusi   Mimoclystia explanata   Mimoclystia pudicata   Orthonama obstipata   Pasiphila derasata   Pasiphila lita
 
 
 
   
Perizoma petrogenes
 
Piercia bryophilaria
 
Protosteira archroa
 
Pseudolarentia megalaria
 
Scotopteryx cryptospilata
 
Trimetopia aetheraria
Perizoma petrogenes   Piercia bryophilaria   Protosteira archroa   Pseudolarentia megalaria   Scotopteryx cryptospilata   Trimetopia aetheraria
 
 
 
 
 
Xanthorhoe exorista
 
Xanthorhoe poseata
 
Xanthorhoe transjugata
 
 
 
Xanthorhoe exorista   Xanthorhoe poseata   Xanthorhoe transjugata      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
Next >>