African Moths Gambia
Anigraea siccata
 
Caligatus angasii
 
Chlumetia polymorpha
 
Chlumetia sp1
  Colpocheilopteryx operatrix  
Eutelia adulatrix
Anigraea siccata   Caligatus angasii   Chlumetia polymorpha   Chlumetia sp1   Colpocheilopteryx operatrix   Eutelia adulatrix
 
 
 
 
 
Eutelia amatrix
 
Eutelia bowkeri
 
Eutelia callichroma
 
Eutelia discitriga
 
Eutelia favillatrix
 
Eutelia ferridorsata
Eutelia amatrix   Eutelia bowkeri   Eutelia callichroma   Eutelia discitriga   Eutelia favillatrix   Eutelia ferridorsata
 
   
 
 
Eutelia gaedei
 
Eutelia grisescens
 
Eutelia histrio
 
Eutelia nr histrio
 
Eutelia megaclycla
 
Eutelia menalcas
Eutelia gaedei   Eutelia grisescens   Eutelia histrio   Eutelia nr histrio   Eutelia megaclycla   Eutelia menalcas
 
 
 
 
 
                     
Eutelia polychorda
 
Eutelia polychorda
 
Eutelia polychorda
 
Eutelia rivata
 
Eutelia snelleni
 
Eutelia subrubens
Eutelia polychorda   Eutelia polychorda   Eutelia polychorda   Eutelia rivata   Eutelia snelleni   Eutelia subrubens
 
 
 
   
Eutelia subrubens
 
Eutelia symphonica
 
Eutelia sp1
 
Eutelia sp2
 
Eutelia sp4
 
Marathyssa cuneata
Eutelia subrubens   Eutelia symphonica     Eutelia sp2   Eutelia sp4   Marathyssa cuneata
 
 
 
 
 
Marathyssa sp1
 
 
 
 
 
Marathyssa sp1          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
Next >>