African Moths Gambia
Anoba anguinilea
 
Anoba atriplaga
 
Anoba atriplaga
 
Anoba disjuncta
 
Anoba hamifera
 
Anoba nigribasis
Anoba anguinilea   Anoba atriplaga   Anoba atriplaga   Anoba disjuncta   Anoba hamifera   Anoba nigribasis
 
 
 
 
 
Anoba plumipes
 
Anoba sinuata
 
Anoba sp1
 
Anoba sp2
 
Anoba sp3
 
Baniana arvorum
Anoba plumipes   Anoba sinuata   Anoba sp1   Anoba sp2   Anoba sp3   Baniana arvorum
 
   
 
 
Marcipa disrupta
 
Marcipa pyramidalis
 
Marcipa sp1
 
Marcipa sp2
 
Marcipa sp3
 
Marcipa sp4
Marcipa disrupta   Marcipa pyramidalis   Marcipa sp1   Marcipa sp2   Marcipa sp3   Marcipa sp4
 
 
 
 
 
                     
Plecoptera annexa
 
Plecoptera flaviceps
 
Plecoptera hypoxantha
 
Plecoptera leucosticha
 
Plecoptera punctilinea
 
Plecoptera reflexa
Plecoptera annexa   Plecoptera flaviceps   Plecoptera hypoxantha   Plecoptera leucosticha   Plecoptera punctilinea   Plecoptera reflexa
 
 
 
   
Plecoptera resistens
 
Plecoptera reversa
 
Plecoptera rufirena
 
Plecoptera tripalis
 
Plecoptera sp1
 
Plecoptera resistens   Plecoptera reversa   Plecoptera rufirena   Plecoptera tripalis   Plecoptera sp1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
Next >>