African Moths Gambia
Aethaloessa floridalis
 
Agathodes bibundalis
 
Agathodes musivalis
 
Agrotera citrina
 

Agrotera rufitinctalis

 
Analyta beaulaincourti
Aethaloessa floridalis   Agathodes bibundalis   Agathodes musivalis   Agrotera citrina   Agrotera rufitinctalis   Analyta beaulaincourti
 
 
 
 
 
Analyta sp1
 
Antigastra catalaunalis
 
Bocchoris inspersalis
 
Botyodes asialis
 
Botyodes diniasalis
 

Bradina admixtalis

Analyta sp1   Antigastra catalaunalis   Bocchoris inspersalis   Botyodes asialis   Botyodes diniasalis   Bradina admixtalis
         
Cadarena pudoraria
 
Callibotys Sp1
 
Callibotys Sp2
 
Chalcidoptera thermographa
 
Cirrhochrista grabczewskyi
 
Cnaphalocrocis poeyalis
Cadarena pudoraria   Callibotys Sp1   Callibotys Sp2   Chalcidoptera thermographa   Cirrhochrista grabczewskyi   Cnaphalocrocis poeyalis
         
                     
Cnaphalocrocis trapezalis
 

Desmia incomposita

 

Desmia sp1

 
Diaphania indica
 

Diasemia monostigma

 

Diasemiopsis ramburialis

Cnaphalocrocis trapezalis   Desmia incomposita   Desmia sp1   Diaphania indica   Diasemia monostigma   Diasemiopsis ramburialis
 
 
 
   
Dichocrocis fuscoalbalis
 
Dichocrocis sp1
 
Duponchelia fovealis
 
Duponchelia lanceolalis
 
Eporidia dariusalis
 
Eurrhyparodes bracteolalis
Dichocrocis fuscoalbalis   Dichocrocis sp1   Duponchelia fovealis   Duponchelia lanceolalis   Eporidia dariusalis   Eurrhyparodes bracteolalis
 
 
 
 
 
Eurrhyparodes tricoloralis
 
Filodes costivitralis
 
Ghesquierellana hirtusalis
 
Glyphodella flavibrunnea
 
Glyphodes actorionalis
 
Glyphodes aniferalis
Eurrhyparodes tricoloralis   Filodes costivitralis   Ghesquierellana hirtusalis   Glyphodella flavibrunnea   Glyphodes actorionalis   Glyphodes aniferalis
 
 
 
 
 
Glyphodes argyraspides
 
Glyphodes bicolor
 
Glyphodes bitriangulalis
 
Glyphodes negatalis
 
Glyphodes onychinalis
 
Glyphodes shafferorum
Glyphodes argyraspides   Glyphodes bicolor   Glyphodes bitriangulalis   Glyphodes negatalis   Glyphodes onychinalis   Glyphodes shafferorum
 
 
 
 
 
Glyphodes stolalis
 
Glyphodes sp1
 
Glyphodes sp2
 
Haritalodes derogata
 
Haritalodes polycymalis
 
Herpetogramma bipunctalis
Glyphodes stolalis   Glyphodes sp1   Glyphodes sp2   Haritalodes derogata   Haritalodes polycymalis   Herpetogramma bipunctalis